Auteursrechtenverklaring

De Universiteit Antwerpen heeft ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de beeldbank te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden opgenomen in de beeldbank liggen bij de Universiteit Antwerpen. Andere beelden werden opgenomen in de databank met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit.

Indien u meent dat de Universiteit Antwerpen ongewild het portretrecht of het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.